Dalaföreningen i Stockholm omorganiserades den 1 januari 2009   

och delades  upp i fyra självständiga föreningar:

 

Dalaföreningen  i Stockholm - Dalakolonin på Bosön,

Dalakören,

Dalaföreningens Folkdanslag 

och Dalaföreningens Spelmanslag.  

 

Kontaktpersoner:

 

- Dalaföreningen i Stockholm - Dalakolonin på Bosön 

Björn Snis,

bjorn.snis@bredband.net  

 

- Dalakören

Birger Söderqvist

bollplank@arisia.se  

 

- Dalaföreningens Folkdanslag 

Catarina Lenke Ekholm

catarina.ekholm@bredband.net

 

- Dalaföreningens Spelmanslag

Ulla Lännerholm

ulla.lannerholm@hotmail.com